Pintura Realista de Inma Merino

Pintura realista contemporània

Quan en l’actualitat parlem de figuració, ens referim a tots aquells estils en els quals es reconeix l’objecte pintat, sigui com sigui el seu estil pictòric en concret, entre aquests estils em centraré, aquesta vegada, en el realisme. Què s’entén per pintura realista en el segle XXI?, fent un petit resum de quan va aparèixer aquest terme i com en l’actualitat s’interpreta aquest terme d’una manera més àmplia. “Sembla que sigui real”

Llegir més »
Pintores figurativos

Pintura figurativa

La pintura figurativa és aquella en la qual reconeixem el pintat, ja siguin objectes, persones, paisatges, plantis, animals… encara que el representat no existeixi en la naturalesa com per exemple un drac alat.

Llegir més »
Educar en el arte

La necessitat d’educar en l’art i la cultura

Actualment i des de fa molt de temps, se segueix mantenint un debat sobre la necessitat d’educar en art i cultura. És necessari tenir cura i sembrar la cultura i l’art o aquests sorgeixen automàticament sense necessitat de cures i atenció ?. La cultura es desenvoluparà on hi hagi individus, forma part de nosaltres, és inherent a l’ésser humà. Però educar en la transcendència, en la importància de la cultura i en l’art és necessari.

Llegir més »