Pinturas de retratos

Encarregar retrats pintats a l’oli, aquarel·la o dibuixats…!

Quan es tracta d’atresorar els nostres records més preats, les pintures de retrats tenen un paper vital. Congelen un moment en el temps, capturant emocions, rialles i amor. Tot i que les fotografies tenen el seu encant, cada vegada més persones recorren a retrats personalitzats per afegir un toc artístic als seus records. Aquests retrats personalitzables ressalten realment l’essència del subjecte i creen una peça d’art única i atemporal.

Pintura Realista de Inma Merino

Pintura realista contemporània

Quan en l’actualitat parlem de figuració, ens referim a tots aquells estils en els quals es reconeix l’objecte pintat, sigui com sigui el seu estil pictòric en concret, entre aquests estils em centraré, aquesta vegada, en el realisme. Què s’entén per pintura realista en el segle XXI?, fent un petit resum de quan va aparèixer aquest terme i com en l’actualitat s’interpreta aquest terme d’una manera més àmplia. “Sembla que sigui real”