La necessitat del l’art

La cultura és conseqüència social i la seva manifestació tangible.La necessitat d’educar en l’art i la cultura es una realitat palpable. L’art, necessita l’ajuda, l’aportació de tots nosaltres. L’intercanvi entre el que ens llega la nostra història, la nostra identitat i l’aportació moderna, l’actual endevenir és el que dóna significat i consistència a el concepte de cultura i art.

La cultura es desenvoluparà on hi hagi individus, forma part de nosaltres, és inherent a l’ésser humà i això és una cosa que tots hem d’entendre bé, no necessita de grans recursos per al seu desenvolupament. Educar en la transcendència, en la importància de la cultura i en l’art, si cal, educar, posar en èmfasi, en valor. Sense educació es destrossa el passat, es perden els referents que atorguen la raó de ser que dóna sentit al que som avui, a la nostra societat actual, a la nostra manera de viure i d’entendre l’univers.

L’artista reflecteix el que veu al seu voltant, les seves vivències, la seva societat d’igual manera que reflecteix el que hi ha al seu interior, els seus pensaments estan influïts per les seves experiències, per la seva vida interior i per la societat de la qual forma part. Per això l’educació en l’art és llac més que instrucció en història, és més que conèixer mètodes artístics. L’expressió de tot art i, és clar, també de la pintura forma part de l’context en què es crea, i transmet aspectes que conformen aquesta cultura, de l’època, l’entorn, els individus que configuren tot l’entorn de l’creador, i de l’propi artista

Incloure la cultura, l’art i amb ells la pintura a les aules, és sinònim a canalitzar les experiències i coneixements col·lectius de segles i és la petjada de la nostra identitat, la nostra història com a éssers individuals que pertanyen a una col·lectiu identitari.

El coneixement de i en l’art és fonamental per a la formació dels individus. És per això que la UNESCO incentiva la creació de programes educatius que continguin aquestes matèries. Els beneficis de l’art són molts: afavoreix la tolerància, augmenta la sensibilitat, potència que s’aprecie la diversitat, afavoreix el pensament alternatiu i una manera més creatiu de resolució de problemes, promou l’autoestima, millora l’activitat manual, estimula la imaginació i la capacitat de concentració, entre moltes capacitats creatives i intel·lectuals.

No obstant això l’art segueix veient-se com una activitat a l’abast d’uns pocs. Les activitats artístiques són tan necessària com altres disciplines (esport, psicomotricitat) però no se’ls dóna el mateix protagonisme a les aules, sent vistes per molts com a assignatures de segona.e segunda.

Ja són molts els que assenyalen el valor i la necessitat d’una educació que tingui en compte la sensibilitat i amb ella, o a través d’ella, a l’art.

Avui més que mai la innovació, creativitat, la imaginació són conceptes molt demandats per les empreses. La idea d’intel·ligència ja no plana únicament a les habilitats en matemàtiques o llenguatge. La forta competència i el repte d’un món altament canviant sol·licita de persones enginyoses i amb capacitat de pensament alternatiu i aquestes qualitats estan íntimament relacionades amb les capacitats artístique

Els beneficis d’una educació en el arts són innombrables. Molts vells esquemes sobre l’exactitud, es desintegren davant la necessitat d’un canvi. La pròpia naturalesa intrínseca en l’art desenvolupa el pensament crític i obre alternatives. El correcte i l’incorrecte es difumina i obre noves perspectives a l’discurs lògic. No hi ha una sola forma d’intel·ligència i l’artística té un valor indiscutible.

L’art forma part de l’ésser humà, de la seva naturalesa.

–  Font

[elementor-template id=”4120″]